FNRS sterren

De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) is de branche organisatie van maneges in ons land. De FNRS hecht veel waarde aan een goede kwaliteit ruitersport en ziet er dan ook op toe dat die bij de leden van de FNRS wordt geboden. Een manege die lid is van de FNRS is altijd te herkennen aan het grote blauw witte gevelbord, met de afbeelding van een ruiter te paard en de letters FNRS. Vaak zit er onder dat grote bord een klein bordje, met daarop een of meerdere (maximaal 5) sterren. Die duiden dan de kwaliteitsbeoordeling aan van de manege.

Het systeem is te vergelijken met de bekende sterren van een hotel of camping. Elke manege, dressuur-, pension-, handelsstal of combinatie daarvan die lid wil worden van de FNRS wordt dan ook eerst grondig gekeurd op een groot aantal onderdelen, en daarna tenminste eens per twee jaar opnieuw gecontroleerd. Is het bedrijf dan weer in orde bevonden, dan krijgt het een sticker op het gevelbord, met daarop de jaren waarvoor het bedrijf is goedgekeurd. Op die manier geeft de FNRS een soort garantiebewijs uit aan de ruiters. De punten die worden onderzocht zijn: de stalling en de opslag van de fourage; de gezondheid van de paarden en de pony's; de zadels en de tuigen; de binnen- en buitenmaneges; het niveau waarop wordt lesgegeven; de foyer en kantine en de toiletten; het onderhoud van de gebouwen; de algemene indruk en bedrijfsvoering en tenslotte een puur zakelijk aspect, het wettelijk bestaansrecht. Meer informatie over de Federatie vindt u op de FNRS site.